radca prawny Damian Gądek prawo bankowe

Radca Prawny Damian Gądek

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.

Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.

Najnowsze wpisy na blogu

bank spółdzielczy

Skutki podatkowe wypłaty udziału w banku spółdzielczym

Osoby wskazane w deklaracjach członkowskich jako osoby upoważnione do wypłaty udziałów po śmierci członka, z dniem jego śmierci nabywają w stosunku do banku roszczenie o wypłatę tych udziałów. Jakie skutki podatkowe wywołuje wypłata udziałów członkowskich po zmarłym członku banku spółdzielczego? Członek spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu

Czytaj całość >>
PSD2

Zwrot kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o usługach płatniczych w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek klienta, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca klientowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem

Czytaj całość >>
bank spółdzielczy

Procedura dobrowolnego łączenia się banków spółdzielczych

W obliczu dokonującego się powoli procesu konsolidacji banków spółdzielczych, między innymi poprzez dobrowolne połączenia, warto poświęcić kilka słów omówieniu tego skomplikowanego zagadnienia. Podstawy prawne procesu łączeniowego Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestię dobrowolnego łączenia się banków spółdzielczych są ustawa Prawo bankowe oraz ustawa Prawo spółdzielcze. Natomiast kwestie dotyczące uzyskania zezwolenia Komisji

Czytaj całość >>
prawo bankowe

Zasada proporcjonalności w stosowaniu polityki wynagrodzeń w bankach

Z dniem 02.05.2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. Powyższe rozporządzenie modyfikuje zasady przyznawania i wypłacania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska kierownicze

Czytaj całość >>

O mnie

r pr Damian Gądek blog o prawie bankowym

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.

Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.