radca prawny Damian Gądek prawo bankowe

Radca Prawny Damian Gądek

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.

Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.

Najnowsze wpisy na blogu

bank spółdzielczy

Niezależność członka komitetu audytu banku spółdzielczego

Skład Komitetu Audytu W Banku Spółdzielczym jako jednostce zainteresowania publicznego działa komitet audytu, który jest komitetem do spraw audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające

Czytaj całość >>
podatki

Podatek VAT od niektórych opłat i prowizji bankowych

Banki świadczą usługi kwalifikujące się m.in. do czynności  bankowych na gruncie ustawy Prawo bankowe. Z tytułu świadczonych usług banki pobierają opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji. Do takich usług należą m.in. wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych, zastrzeganie dokumentów, wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, sporządzanie historii rachunku

Czytaj całość >>
prawo bankowe

Moc dowodowa wyciągu z ksiąg banku

Od 7 listopada 2019r. banki tracą możliwość uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o wyciąg z ksiąg banku. Z tym bowiem dniem przestaje obowiązywać art. 485 § 3 kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, iż sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych

Czytaj całość >>
prawo bankowe

Procedura przymusowego łączenia się banków

1 grudnia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo bankowe, która w istotny sposób zwiększyła uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa ta wprowadziła do prawa bankowego instytucję przejęcia banku przez bank przejmujący z pominięciem zgody banku przejmowanego na podstawie decyzji KNF. Zgodnie z art. 146b ust. 1 ustawy Prawo

Czytaj całość >>

O mnie

r pr Damian Gądek blog o prawie bankowym

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.

Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.