Blog

prawo bankowe
administrator

Wypowiedzenie umowy kredytu. Czy zawsze skuteczne?

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank jest jednostronną czynnością prawną banku skierowaną do kredytobiorcy, której skutkiem jest zakończenie stosunku umownego, do którego dochodzi po upływie okresu wypowiedzenia. Pobieżna analiza przepisów prawa bankowego zdaje się przemawiać za tym, iż dokonanie tej czynności nie nastręcza wielu problemów ani wątpliwości interpretacyjnych. Ale czy na

Czytaj całość >>
prawo bankowe
administrator

Wsparcie w spłacie kredytu hipotecznego

Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z utratą pracy przez jednego z małżonków mogą starać się o uzyskanie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Możliwość taką reguluje ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i

Czytaj całość >>
umowa kredytu
administrator

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny. Uprawnienie powyższe przysługuje, jeżeli umowa o kredyt hipoteczny spełnia definicję kredytu hipotecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami

Czytaj całość >>
prawo bankowe
administrator

Znaczenie oceny zdolności kredytowej w przypadku kredytu hipotecznego

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym wprowadziła istotne zmiany związane z oceną zdolności kredytowej w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Zdolność kredytowa Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo bankowe bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności  kredytowej kredytobiorcy. Do tej pory w doktrynie prawa bankowego aktualny

Czytaj całość >>
bank spółdzielczy
administrator

Niezależność członka komitetu audytu banku spółdzielczego

Skład Komitetu Audytu W Banku Spółdzielczym jako jednostce zainteresowania publicznego działa komitet audytu, który jest komitetem do spraw audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające

Czytaj całość >>
podatki
administrator

Podatek VAT od niektórych opłat i prowizji bankowych

Banki świadczą usługi kwalifikujące się m.in. do czynności  bankowych na gruncie ustawy Prawo bankowe. Z tytułu świadczonych usług banki pobierają opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji. Do takich usług należą m.in. wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych, zastrzeganie dokumentów, wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, sporządzanie historii rachunku

Czytaj całość >>

O mnie

r pr Damian Gądek blog o prawie bankowym

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.

Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.