Blog

prawo bankowe
administrator

Wsparcie w spłacie kredytu hipotecznego

Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z utratą pracy przez jednego z małżonków mogą starać się o uzyskanie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Możliwość taką reguluje ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i

Czytaj całość >>
umowa kredytu
administrator

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny. Uprawnienie powyższe przysługuje, jeżeli umowa o kredyt hipoteczny spełnia definicję kredytu hipotecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami

Czytaj całość >>
prawo bankowe
administrator

Znaczenie oceny zdolności kredytowej w przypadku kredytu hipotecznego

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym wprowadziła istotne zmiany związane z oceną zdolności kredytowej w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Zdolność kredytowa Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo bankowe bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności  kredytowej kredytobiorcy. Do tej pory w doktrynie prawa bankowego aktualny

Czytaj całość >>
bank spółdzielczy
administrator

Niezależność członka komitetu audytu banku spółdzielczego

Skład Komitetu Audytu W Banku Spółdzielczym jako jednostce zainteresowania publicznego działa komitet audytu, który jest komitetem do spraw audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające

Czytaj całość >>
podatki
administrator

Podatek VAT od niektórych opłat i prowizji bankowych

Banki świadczą usługi kwalifikujące się m.in. do czynności  bankowych na gruncie ustawy Prawo bankowe. Z tytułu świadczonych usług banki pobierają opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji. Do takich usług należą m.in. wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych, zastrzeganie dokumentów, wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, sporządzanie historii rachunku

Czytaj całość >>
prawo bankowe
administrator

Moc dowodowa wyciągu z ksiąg banku

Od 7 listopada 2019r. banki tracą możliwość uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o wyciąg z ksiąg banku. Z tym bowiem dniem przestaje obowiązywać art. 485 § 3 kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, iż sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych

Czytaj całość >>

O mnie

r pr Damian Gądek blog o prawie bankowym

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.

Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.